Сенилна деменция

 

Към заболяването сенилна деменция се отнасят различни варианти на старчески деменции и старчески психози. Това е най-характерното за старческата възраст психично заболяване с поява и прогресиращо развитие на глобална деменция. Обикновено сенилната деменция се проявява във възрастта между 70 и 80 години. Боледуват по-често жените. В последно време редица генетични изследвания свидетелстват за определена роля на наследствените фактори в генезата на заболяването. Според някои автори рискът от заболяването на близките родственици е около четири пъти по-голям, отколкото е рискът за общата популация.

 

Изменения в мозъка при сенилна деменция

Наблюдава се изразена атрофия на мозъка, засягаща предимно кората. Атрофичните процеси са по-силно проявени в челните и темпоралните дялове. Масата на мозъка е значително намалена – до 1100 г и по-малко. Налице е вътрешна и външна хидроцефалия. При микроскопското изследване се установява силно намаление на броя на невроните. Най-характерни са сенилните друзи (30-60 и повече на зрително микроскопско поле) и Алцхаймеровата дегенерация на неврофибрилите.

 

Симптоми на сенилна деменция

Основният симптом в клиничната картина е глобалната деменция. Описани са различни клинични форми на единния болестен процес, предизвикани най-често от намесата на допълнителни патогенетични фактори.

 

Сенилна деменция

Видове сенилна деменция

 

Проста форма на сенилна деменция

Това е всъщност и класическата форма на заболяването. То започва постепенно. Началните симптоми се изразяват в промяна и заостряне на съществуващите личностни особености. Така например акуратността и подредеността се превръщат в дребна педантичност, пестеливостта – в скъперничество, твърдостта – в тъпа упоритост. Едновременно или малко по-късно се появяват и нови черти в характера: настъпва огрубяване на личността, стеснява се кръга на интересите, намалява емоционалната отзивчивост, засилва се егоцентризмът. Болните стават капризни, раздразнителни, конфликтни, злобни. Нерядко се наблюдава повишена полова възбудимост и склонност към извращения. Липсват критичност и съзнание за болестта, т. е. деменцията още в началните етапи носи глобален характер. Особено място в развитието на сенилната деменция заемат нарушенията на паметта. Настъпва прогресиращо отслабване на фиксационната памет, стигащо до пълна невъзможност за запаметяване на нови неща. Вследствие на това се появява амнестична дезориентираност. Паралелно с прогресиращото отслабване на фиксационната памет се наблюдава и прогресиращо разстройство на репродукционната памет в определена последователност – от най-късно към най-рано придобитите в живота знания и опит; в напредналите стадии на заболяването се стига до пълно разрушаване на целия паметов запис. Болните не могат да си спомнят улиците и сградите в своя град, не могат да намерят своето жилище, разположението на стаите в него, не познават близките си, не знаят своята възраст и фамилия, не могат да познаят себе си в огледалото (синдром на огледалото). Нарушенията на паметта се съпровождат обикновено с конфабулации, които по съдържание най-често отразяват живота на болните в миналото. С напредването на сенилната деменция и сетивното познание става дефектно и неточно. На фона на дефектното познание и амнестичните нарушения възникват и характерните лъжливи припознавания с т. нар. връщане на ситуациите в миналото. В околното обкръжение болните припознават лица от тяхното детство или младост, отдавна починали познати, говорят за себе си, че се готвят да всъпят в брак и т. н. В началните стадии измененията в емоционалната сфера се характеризират с преобладаване на неприветливо-мрачно настроение, което по-късно се сменя с еуфорично, а в крайните стадии преминава в емоционално безразличие. Наблюдава се извращаване на ритъма сън – бодърствуване. Денем болните дремят, а през нощта не спят, а се разхождат. В началните стадии външният вид на болните е приличен, но с напредване на деменцията става все по- неопрятен.

 

Делириозна форма (остра пресбиофрения) на деменция

Появява се в хода на прогресиращата деменция на фона на помрачено съзнание. Делирите се появяват обикновено вечер и се засилват през нощта. Траят по няколко дни или седмици. Понякога могат да бъдат по-протрахирани. Свързани са със соматогенни вредни фактори (инфекции, интоксикации, сърдечно-съдови заболявания, оперативни вмешателства и др.).

 

Пресбиофернна форма (хронична пресбиофренция) на деменция

Отличава се с благодушно, еуфорично настроение, по-бавно прогресиране на деменцията, подчертани паметови разстройства с обилни конфабулации и повишена двигателна и говорима активност на болните. Те са постоянно на крака, вършат нещо, готвят се за път, събират своя багаж, уверяват околните, че са млади и скоро ще встъпят в брак и т. н. Изобщо поведението на болните прави впечатление за неуморима суетливост и усърдна деловитост. Някои автори смятат, че за развитието на пресбиофренната форма от важно значение е съчетаването на атрофичния процес с мозъчна атеросклероза.

 

Сенилна деменция, протичаща с психотични разстройства

Отнася се за разнообразни психотични синдроми, появяващи се в началните стадии на сенилната деменция. По правило психотичните синдроми са слабо разработени, рудиментирани. Съществена роля в налудообразуването играят лъжливите спомени. Най-често се срещат афективни (сенилна депресия или сенилна мания) параноидни (респективно параноялни, парафренни) синдроми. Наблюдават се предимно налудности за ограбване, преследване, ревност, свързани с близкото на болния обкръжение.

 

Грижа за болни от деменция

Грижа за болни от деменция

Диагноза на сенилната деменция

Диагнозата на сенилната деменция се изгражда върху характерните симптоми и срещане на заболяването във възрастта над 65 години. Диференциалната диагноза е необходимо да се прави с тези заболявания, които са възникнали в старческа възраст и протичат с картината на глобална деменция. Това най-често са мозъчна атеросклероза, развиваща се в старческа възраст (особено алцхаймероподобната форма, където деменцията е с глобален характер), тумори на мозъка и прогресивна парализа.

 

Лечение на сенилната деменция

Симптоматично, както и при пресенилните деменции. От съществено значение са грижите за болните.

 

Подобни статии:

Може ли музиката да ни излекува
Какво означава сезонно афективно разстройство?
Шизофрения – наследственост и причини

Интересни статии


Остави коментар

© 2012 Bolestite.com ·