Ниска кръвна захар – причини,  симптоми, лечение

Хиперинсулинизъм (Инсуломна болест, синдром на Harris)

 

Още през 1924 г. учените допускат, че причината за ниската кръвна захар (спонтанните хипогликемии) у недиабетици е повишената продукция на инсулин. Състоянието е наречено хиперинсулинизъм. През 1929 г. медиците доказват правилността на това схващане чрез излеку­ване на ниската кръвна захар при някои болни след отстра­няване на инсуларен аденом. Това е доброкачествен тумор, който се развива в Лангерхансовите острови на задстомашната жлеза.

Карцином на панкреаса

Карцином на панкреаса

 

Причини за ниска кръвна захар

Причината за ниската кръвна захар е свързана с трайното отделя­не на по-големи количества инсулин, при което всяко обстоя­телство, увеличаващо използуваемостта на въглехидратите (фи­зически напрежения) или ограничаващо тяхното внасяне в ор­ганизма (по-продължителногладуване, гастро-интестинални смущения), може да предизвика рязко понижаване на кръвната захар с развитие на типични симптоми. Проявите, с които протичат тези пристъпи, се дължат, от една страна, на предизвиканите от хипогликемията нарушения в мозъчните клетки, а от друга – на компенсаторното изсипване на адре­налин основно от сърцевината на надбъбречните жлези. При хиперинсулинизъм най-често се намират единични или мно­жествени аденоми (доброкачествени жлезисти тумори) в панкреаса, състоящи се от В-клетки и съ­държащи значително количество инсулин. По-редки са карциномите (злокачествени тумори), метастазиращи в лимфните възли и черния дроб. По изключение при някои пациенти се открива дифузна аденоматоза на инсуларния апарат. При това рядко срещано състояние са налице множество възелчета (аденоми) сред паренхима на задстомашната жлеза.

 

Симптоми при ниска кръвна захар

Заболяването хиперинсулинизъм се проявява с различни по тежест и характер симптоми, най-често появяващи се сутрин на гладно, поня­кога определено време след нахранване, а при определени обстоятелства – и по всяко време на деня. При по-леките пристъпи, симптомите на ниска кръвна захар се проявяват с умора, отпадналост, неспокойствие, прилошаване, силен глад, разтреперване, сърцебиене, побледня­ване или прилив на кръв към главата, студена пот. При по-тежки пристъпи се наслагат изразени неврологични симптоми, напомнящи алкохолна интоксикация с помрачаване на съзнанието, негативизъм, халюцинации, конвулсии, парализи, кома. Пристъпите траят различно дълго време, но обикновено бързо се прекратяват след приемане на сладки храни или венозно инжектиране на глюкозни разтвори. Ха­рактерен симптом на ниската кръвна захар е ретроградната амнезия. При това състояние пациентите нямат спомен за случилото се. По-продължителните хипогликемии могат да доведат до трайни психични смущения и промени в интелекта или да завършат със смърт. При изследване на кръвната захар на гладно обикновено се установяват стойности около долната граница на нормата, сти­гащи по време на пристъп до изразени хипогликемии. При об­ременяване с глюкоза се смята характерно късното (след 3-4 h) понижаване на кръвната захар под нормата. Инсулинемията (високото ниво на инсулина в кръвта) е голяма и се повишава значително след стимулация с толбутамид при едновременно рязко спадане на нивото на кръвната захар. Чувствителността спрямо инсулинови препарати при пациенти с хиперинсулинемизъм е понижена. При тумор в панкреаса нарушението се задълбочава постепен­но, най-често бавно, в продължение на години. Някои от болните напълняват, други запазват теглото си. Диагнозата на хипогликемичния пристъп се гради главно върху триадата на Whipple: нарушено съзнание на гладно, нис­ка кръвна захар и бързо възстановяване след ве­нозно инжектиране на концентриран глюкозен разтвор. Показателна за състоянието е високата инсулинемия (високо ниво на инсулина в кръвта), непотискаща се от глюкоза. За откриване на тумора – инсулинома и локализацията му се прилагат ехографски, сцинтиграфски, компютър-томографски и ангиографски ме­тоди, които не винаги завършват с успех, поради малките размери на тумора. Най-голям шанс за диагностициране на състоянието дава ядрено-магнитния резонанс. При диагнозата на това състояние трябва да се имат предвид функ­ционален хиперинсулинизъм във връзка с нервнорегулаторни на­рушения, хипогликемични състояния при хипофизна и надбъбречна недостатъчност или от друг произход.

 

Лечение на ниската кръвна захар

При доказване на инсулин секретиращ добкокачествен тумор на панкреаса лечението на ниската кръвна захар е оперативно. При типична картина на хиперинсулинизъм е оправдана хирургическото отстраняване на част от панкреаса. За предотвратяване симптомите на ниска кръвна захар е необходим съответен хранителен режим, назначен от ендокринолог. При положение, че състоянието вече е диагностицирано, уместно е пациентът с хиперинсулинизъм винаги да носи със себе си бързо резорбиращи се въглехидрати и веднага да ги консумира в случаите, в които усети прилошаване. Опитът за повлия­ване на туморните аденомни клетки чрез медикаментозни средства в повечето случаи са несигурни и безуспешни. Временно компенсиране симптомите на ниската кръвна захар може да се постигне с контраинсуларни хормонални препарати, но това трябва да става внимателно поради тежките странични ефекти при тяхното пердозиране и продължителната им употреба.

Подобни статии:

Специална диета за диабетици
Кърменето може да предпази майката от диабет
За да се справим с диабета, да започнем от краката

Подобни статии


Остави коментар

© 2011 Bolestite.com ·