Депресия – симптоми

Задължителен симптом при депресията е психомоторната потиснатост на пациентите. Болните не само бавно и мъчно говорят, но при тях са потиснати и общата двигателност, мимиката и жестикулациите. Те предпочитат да лежат или да прекарват с часове седнали неподвижно на ръба на леглото с наведена глава и отпуснати части на лицето. Липсват всякаква инициатива и желание да се направи каквото и да било. За разлика от маниакално болните, депресивните пациенти имат изоставен и неопрятен външен вид, облеклото им е непретенциозно, не използват украшения и парфюми. Промените в мисленето са тясно свързани с общото потиснато настроение, липсата на инициатива и бедната двигателност. В по-леките форми на депресия симптом е това, че болните са овладени от чувство за малоценност. В по-тежките форми се развиват вече налудни мисли за вина, за обедняване, за разорение. Тъй като формалната логика у депресивно болните е запазена и те критично преценяват положението, в което се намират, т. е. че са неработоспособни, че не виждат начин, чрез който да излязат от това безпомощно положение, те започват да развиват мисли, че са мързеливи или некадърни, а не болни и започват да изказват мисли за вина, за престъпност или ако са религиозни – за греховност. В други случаи към тези мисли се прибавят мислите за грозящо тях и фамилията материално разорение, обедняване или опасност, която ще сполети не само тях, но и цялото семейство като възмездие за тяхната собствена вина. Измъчвани от вътрешното напрежение, от съзнанието за малоценност и вина, депресивно болните чувстват живота си безсмислен и мъчителен и затова смятат, че за тях е най-добре да прекратят своето съществуване. Приблизително около две трети от болните с депресии имат самоубийствени помисли, половината от тях предприемат опити за самоубийство и някои се самоубиват. Самоубийствата стават най-често в началната фаза на депресията и при излизането от нея, тъй като тогава двигателността не е така потисната, както в апогея на заболяването. Преди да се самоубият, някои депресивно болни убиват и своите най-близки същества – деца, съпруги, съпрузи, родители, водени от мисълта, че ако те останат да живеят след тях, животът им ще бъде непоносим. Всъщност убийството се извършва от любов, от жалост и милост по жертвите. Такова самоубийство, което включва и убийство но най-обичаните хора, се нарича разширено меланхолно самоубийство.

Депресия

Депресия


Телесни симптоми на депресия

Депресивните заболявания протичат с обилни телесни оплаквания. Няма депресия без вегетативни прояви, но у отделните болни и при разнообразните подформи те са с различна интензивност. Наличието на тези оплаквания най-често води болните при други специалисти и след дълги лутания те попадат при психиатър. От вегетативните признаци едни са обективни, други – субективни. Към обективните спадат сърцебиенето (тахикардията), разширените зеници, запекът, сухата уста и сухият език, обратният Аргил Робъртсън – запазена зенична реакция на светлина и липсваща конвергенция, гънката на горния клепач във вътрешната трета, тихият немудолиран стенещ говор, отпуснатата мускултура на лицето, помръкналия поглед. За депресивно болните особено мъчителни са безсънието и главоболието. Болните не само трудно заспиват, но след като заспят, скоро се събуждат обляни в пот поради кошмарни сънища. Главоболието е или постоянно, или се явява на пристъпи и обикновено изчезва с отзвучаването на симптомите на депресията. Други вегетативни прояви, които се наблюдават при почти всички болни, са прекомерната умора и отпадналост, която болните чувстват. Често болни жени се оплакват, че се чувстват така изтощени, че не могат да си срешат косите. Към вегетативните симптоми се отнасят намаленият апетит и намаленото либидо (полово влечение). Поради липса на апетит болните усещат горчив вкус в устата, намаляват телесната си маса, което се смята за важен диагностичен белег. Намаленото либидо понякога води до болестно мотивирани разводи или до опити за развод. В инволутивната възраст често се срещат оплаквания от местещи се бодежи, боцкания, усещане на студено и на парене по различни части на тялото. Както при манията се наблюдават особени клинични форми, така и при депресията се среща дори по-голямо разнообразие от такива форми. Това се дължи на обстоятелството, че при отделния болен депресивната симптоматика е изразена различно както по отношение на отделните субсиндроми, така и по отношение на тяхната интензивност.

Депресия - симптомиСимптоми на депресия при смесени или атипични (циклоидни) психози

Макар и рядко се наблюдават психози, които имат черти както на заболяванията от шизофрения, така и на заболяваниятя от маниакално-депресивния кръг. Тези психози носят названието смесени. Всъщност по прояви те се приближават повече до шизофренията, но по начин на протичане наподобяват истинска циклофрения, т. е. формите с биполярно протичане. често за тях се използва названието циклоидни психози, които различава три вида от тях: хипер- или акинетична мотилитетна психоза, възбудна или угнетентна объркана психоза и страх-щастие психоза. Тези психози протичат биополярно по подобие на манията и симптомите на депресията при циклофренията. При първата психоза е налице повишена или липсваща двигателност. При втората има обърканост и дезориентация на фона на възбуда или угнетеност. При страх-щастие психозата в едната фаза болният е страхово напрегнат, както е например при депресия, а в противоположната фаза на щастие той се приближава до състояние на блаженство, което се наблюдава понякога при манията. Понастоящем се приема, че атипичните, или циклоидните психози представляват едно междинно звено между шизофренията и циклофренията, протичат твърде полиморфно, имат остро начало, придружават се от налудности и халюцинации, отделната фаза завършва с пълно възстановяване, но след време отново рецидивира.

За терапията на тези състояния прочети Депресия – лечение

Маниакално-депресивните психози протичат монополярно или биополярно, т. е. с еднакви или с противоположни фази. Когато монополярни фази се повтарят, налице е или периодична мания, или периодична депресия. Когато е налице биополярно протичане, т. е. при един и същ индивид се явяват и маниакални и депресивни фази, които се редуват, тогава се различават два типа на протичане – алтернативно и циркулярно. При алтернативното протичане едната фаза – маниакална депресия, преминава без светъл период (луциден период) в противоположната фаза; при циркулярното протичане между едната и следващата я противоположна фаза има луциден период с различна продължителност на симптомите на депресията.

Още за Депресия – признаци и причини

Подобни статии:

Алтернативната медицина - избор и лечение на тялото и ума
Шизофрения – наследственост и причини
Епилепсия - признаци и видове

Подобни статии


Остави коментар

© 2012 Bolestite.com ·