Болки в корема около пъпа

Болките в корема около пъпа са чест симптом на недостатъч­ност в кръвоснабдяването на органите за хранене, предизвикано от атеросклеротично стеснение на клоновете на коремната аорта. Това заболяване е известно под различни наиме­нования: коремна ангина, интестинална анги­на, висцерална ангина, хронична исхемия на червата, синдром на хронична абдоминална исхемия. Честотата на болките в корема около пъпа вследствие на засягане на коремните артерии е трудно да се определи, но според данни на повечето автори варира от 25 до 50 %, което се открива предимно при ангиография на съдово болни пациенти. В норма органите в коремната кухина получават до 35 % от общото кръвообращение на организма. В процеса на преми­наване на храната по различните етажи на гастро-интестиналния (стомашно-чревния) тракт основната маса на кръвта изменя своето направле­ние. Така, в началото, основната маса на кръвта се насочва към truncus coeliacus, a след това последователно в горната и долната мезентериална артерия. Установено е, че при хранене кръвотокът в горната мезентериална артерия може да нарасне от 30 до 50 %, докато в черния дроб той остава повишен през целия цикъл на преминаване на храната и ней­ното усвояване. Хроничната исхемия (намаленото кръвоснабдяване) на органите в корем­ната кухина се проявява с три основни симптома: болки в корема, намалена функция на червата и прогресиращо отслабване. В еволюцията на това страдание може да настъпи остра тромбоза на мезентериалните съдове (мезентериална тромбоза), което завършва фатално, ако не се оперира навреме.

Болки в корема около пъпа

Болки в корема около пъпа

 

 

Наблюдават се три стадия в протичане­то на заболяването, причиняващо болки в корема около пъпа поради стеснение на коремните съдове:

  • Стадий на компенсация, когато липс­ва клинична изява (симптоми) и колатералното кръвообращение компенсира началните стенозиращи промени на магистралните ар­терии. Измененията на съдовете се откри­ват случайно по повод на друго ангиографско изследване.
  • Стадий на субкомпенсация, където се наблюдават функционални нарушения на органите на храносмилането, изразяващо се в тежест в епигастриума след нахранва­не, подуване на корема и безпричинна обстипация (запек) , сменяща се с разстройства (диарии), като всички имат преходен характер.
  • Стадий на декомпенсация, при който болката е свързана с приемане на храна и се появява 20-30 минути след нахранване, продължава 2-3 часа, т. е. по време на най-активната дейност на чер­вата. Придружава се с нарушена функция на червата, метеоризъм, запек, диарии и изхождане на непреработена и силно ми­ришеща храна. Нарушена е обмяната на веществата (белтъци, масти, захари), как­то и абсорбционната функция на червата. Като се прибави към тази нарушена функция на червата и отказа на болния да приема храна, се обяснява и прогресивно­то му отслабване с 20-30 килограма.

 

Болките в корема около пъпа, дължащи се на атеросклероза на коремните артерии наподобяват тези при чер­нодробна недостатъчност, гастроентероколит, язва, холецистит и панкреатит. При 50-80 % от пациентите може да се долови наличието на систоличен шум в епигастриалната област, но предимно в стенотичния стадии на поражение на горната мезентериална артерия. Копрологичното изследване (на фекалиите) показва нарушената абсорбционна и евакуацион­на функция на червата. Липсата на органични изменения на гастро-интестиналния тракт от рентгенологичното, гастроскопичното и ректоскопското изследване насочват вниманието към съдовата генеза на заболяването. Профилната обща и селективна аортография на горната мезентериална артерия допринасят за изясняване на диагнозата.

 

Лечение при болки в корема около пъпа от съдово естество

При този контингент от болни то е оперативно. Най-често се прилагат 3 вида операции:

  • декомпресивни (дебридман на артериите от фиброзни сраства­ния),
  • реконструктивни съдови операции (резекция и заместване на артерията с протеза,  -реимплантация на горната ме­зентериална артерия в аортата, обходни съдови протезирания (бай-пас),
  • комбинирани реконструктивни съдо­ви операции, при които наред с подмяна­та на аортата се реконструират висцералните артерии и бъбречните артерии.

При успешна оперативна намеса, след възстановяване от операцията, болките в корема около пъпа намаляват значително или изчезват напълно.

Подобни статии:

Лечение и диета при язвен колит
Най-доброто лечение за хемороиди
Язва на стомаха

Подобни статии


Остави коментар

© 2011 Bolestite.com ·